museum de stratemakerstoren

Museum de Stratemakerstoren is gesloten. Op 28 juni 2014 zijn het Natuurmuseum Nijmegen en museum De Stratemakerstoren gefuseerd tot Stichting De Bastei. De stichting wordt beheerder van het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei, dat volgens plan in 2016 op locatie van museum De Stratemakerstoren de deuren zal openen. Staatsbosbeheer en het IVN Rijk van Nijmegen sluiten dan aan als deelnemer van De Bastei. In De Bastei gaan deze organisaties samen het verhaal van de rivier de Waal vertellen in de vorm van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en een veelheid aan toeristische arrangementen. In De Bastei komen stad, rivier en natuur samen.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor u interesse in de Stratemakerstoren. We hopen u in het najaar van 2016 te mogen begroeten in De Bastei. Mocht u nu al benieuwd zijn naar de activiteiten van De Bastei (momenteel vanuit het Natuurmuseum) en/of wilt u de bouw van De Bastei volgen dan kan dat op de volgende manieren.

Internet: www.debastei.nl

Twitter_DeBastei Twitter:

Facebook_Logo Facebook

Logo_DeBastei.nl

DeBastei